Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

17. október

Sv. IGNÁC ANTIOCHIJSKÝ, biskup

Pôvod mena: z lat. ignitus – ohňový, ohnivý. Sv. Ignác sa stal tretím biskupom Antiochie od r. 70 – 107. V Antiochii vznikla vzmáhajúca sa kresťanská komu- nita: podľa apoštolskej tradície jej prvým biskupom bol apoštol Peter a tam „učení- kov prvý raz nazvali kresťanmi“. Eusé- bius z Cézarey, historik zo 4. storočia, píše, že Ignác bol poslaný do Ríma, aby ho za svedectvo, ktoré vydal o Kristovi, hodili ako pokrm šelmám. Počas svojej cesty Áziou, pod prísnym dohľadom strá- ží, ktoré v Liste Rimanom nazýva „desať leopardov“, „v jednotlivých mestách, v ktorých sa zdržiaval, kázňami a napomenutiami posilňoval cirkvi“. Povzbudzoval ich so živým zápalom, aby sa chránili pred herézami, ktoré sa vtedy začínali vzmá- hať; odporúčal im, aby sa neodtŕhali od apoštolskej tradície. V Smyr- ne napísal štyri listy. „Keď Ignác odišiel zo Smyrny,“ pokračuje Eusébius, „prišiel do Troady a odtiaľ poslal nové listy.“ Prišiel do Ríma, kde ho vo Flaviovom amfiteátri r. 107 hodili za pokrm divokým zvieratám. Ignác naliehavo prosí rímskych kresťanov, aby nebránili jeho mučeníctvu, lebo netrpezlivo očakáva „spojenie sa s Ježišom Kristom“. Vysvetľuje: „Je pre mňa krajšie zomrieť na ceste v ústrety Ježišovi Kristovi, než vládnuť celej zemi. Hľadám toho, ktorý pre mňa zomrel, chcem toho, ktorý pre nás vstal z mŕtvych... Nechajte ma napodobniť umučenie môjho Boha!“ Ignác ako prvý v kresťanskej literatúre pripisuje Cirkvi prívlastok katolícka. „Kde je Ježiš Kristus,“ tvrdí, „tam je Cirkev katolícka“. Vzývaný je ako ochranca pred chorobami hrdla. Vikonografii je zobrazený ako starý muž s levom pri nohách.