Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

22. október

Sv. KORDULA

Pôvod mena: z lat. cor, cordis – srdiečko, srdečný; z keltského slova vo význame dcéra mora. Podľa dobových dokumentov Kor- dula patrila do skupiny spoločníčok sv. Uršule. Legenda hovorí, že keď Kordula videla, ako hrdinsky sa správajú jej družky, vyšla z tajného úkrytu v lo- di a aj ona bola brutálne usmrtená. Jej telesné pozostatky sa dostali do kláštora johanitov, kde ich r. 1278 exhumoval biskup sv. Albert Veľký. Časť jej teles- ných pozostatkov sa nachádza v Rimi- ny, kde je dodnes veľmi uctievaná. Vminulosti bolo meno Kordula veľmi obľúbené, dnes sú jeho nosi- teľkami väčšinou rehoľné sestry. Je patrónkou Kolína a Totrosy. V ikonografii je zobrazená najmä vo vznešenom rúchu, pri sebe má lodičku, šíp, kopiju, veniec alebo korunu.