Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

25. október

Sv. CHRYZANT a DÁRIA

Pôvod mena: z perz. Darius – držiteľ dobra. Podľa prastarých prameňov bol Chryzant (3. storočie) synom alexandrij- ského senátora Polemia, ktorý odišiel do Ríma, kde spoznal kresťanov a po náležitej príprave sa stal sám kresťanom. Otec sa ho snažil odvrátiť od jeho úmys- lu. Použil na to všetky prostriedky vrá- tane ponúkania zmyselných rozkoší. Naviedol dievča menom Dária, aby ho zviedla. Všetka jej snaha bola márna. Neskôr sa dala pokrstiť a vydala sa za Chryzanta. Zasvätili sa však v manžel- stve sľubom čistoty. Predviedli ich pred vladára Klaudia, ale zanie- tenie pre vieru a jasná obhajoba kresťanstva priviedli Klaudia s ce- lou rodinou do Cirkvi. Všetci boli odsúdení na smrť. Chryzant bol mučený zvlášť krutým spôsobom. Bol zašitý do volskej kože a vy- stavení horúcemu slnku. Nakoniec spoločne s Dariou boli kame- ňovaní a hodení do jamy a za živa pochovaní. Tradícia hovorí, že boli pochovaní na Saláriovej ceste a pápež Damas I. dal nápis na ich hrob. V siedmom storočí bol k ich úcte postavený kostol a ich pozostatky sa dostali do opátstva Prüm. Sú patróni sudcov. V ikonografii sú znázorňovaní ako mladí ľudia s palmou v ruke; Chryzant s kopijou a Dária s knihou. V Nemecku je Chryzant zobrazovaný ako stredoveký rytier.