Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

26. október

Sv. DEMETER, mučeník

Pôvod mena: z gréc. Demétrios – pat- riaci bohyni úrody Deméter. Demeter Solúnsky sa narodil v 3. sto- ročí a zomrel asi okolo r. 340 v Sirmiu, dnešnej Mitrovici v Srbsku. O jeho ži- vote nemáme veľa informácii. Zomrel za prenasledovania cisára Diokleciána a Maximiána v Sirmiu. Podľa legendy zomrel bez súdu, nakoľko stačilo uda- nie, že je vyznávačom Krista. Legenda hovorí o ňom ako o nebojácnom voja- kovi, ktorého najväčšou cťou bolo slúžiť Kristovi. Bol kruto mučený a jeho kult je veľmi živý v Solúne, kde sa dodnes uchovávajú jeho telesné pozostatky. Počas križiackych výprav sa časť jeho telesných pozostatkov dostala do Anagni v Taliansku. Je patrónom Benátok, Solúna, Konštantínopola (Istanbul) a vo- jakov. Vikonografii je zobrazený ako rímsky vojak s krížom, kopijou, šípmi a mečom.