Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

3. november

Sv. HUBERT, biskup

Pôvod mena: zo staronem. Hugube- rath – duchaplný, jasného ducha. Starobylá legenda rozpráva: Mladý bohatý Hubert si užíval život plnými dúškami. Umožňovalo mu to jeho posta- venie. Rád sa zúčastňoval každej hostiny a nechcel chýbať na žiadnej poľovačke. Raz cez vianočnú noc štval na rýchlom koni jeleňa stále hlbšie do zasneženého lesa. Jeleň zostal stáť pri skalnej stene a obrátil sa k nemu. Hubert zbadal medzi parožím svietiť kríž a vášnivý poľovník počul hlas: „Hubert, prečo sa naháňaš celý čas za hriechom a zábavou a premárniš cenný čas svojho života neužitočne a bezbožne?“ Hubert padol na zem a pre očami sa mu premietol celý jeho nie veľ- mi príkladný život. Túto udalosť si vyložil ako Božie upozornenie. Slová zasiahli jeho srdce. Čoskoro jeho žena pri pôrode zomrela. Hubert odovzdal dieťa bratovej rodine, majetok rozdal chudobným a sám sa odobral k biskupovi Lambertovi. Modlil sa a robil pokánie za svoj predchádzajúci život a usiloval sa, aby sa z neho stal iný človek. Keď biskup zomrel, zvolili Huberta za biskupa v Lüttichu, keďže videli jeho pozitívnu zmenu. Čoskoro sa opäť vrátil do hôr; nie ako poľovník, ale ako misionár. Išiel do odľahlých osád, navšte- voval roľníkov a uhliarov, ľudí, ktorí žili hlboko v lese a ohlasoval im evanjelium. Mnohých priviedol k viere. Vyčerpaný a chorý z puto- vania cez vlhké lesy 30. mája 724 zomrel v Turvuerene. V ikonografii je zobrazený ako poľovník s jeleňom, ktorý má kríž uprostred parohov; inokedy s biskupskými insígniami.