Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

6. november

Sv. LEONARD z Limoges (Linhart z Noblatu), pustovník

Pôvod mena: zo staronem. lewe + harb – silný, tvrdý ako lev. Leonardov životopis pokrytý legen- dami hovorí, že bol synom zo šľach- tickej rodiny a sviatosť krstu prijal od biskupa Remigia. O detstve a mladosti nevieme nič. Legenda o Leonardovom ďalšom živote hovorí, že na začiatku 6. storočia sa usadil ako pustovník v cha- trči vo vtedajšom Nobiliaku, dnešný St-Léonard-de-Noblat pri Limoges. Pus- tovňa v lese sa stala cieľom mnohých zúfalcov a hľadajúcich radu, ktorí ho uctievali už za jeho života ako svätca. Z tej doby pochádza tiež tradícia, že Leonard je uctievaný ako pat- rón zajatcov. Leonard mal vždy zvláštnu náklonnosť k zajatcom a svojimi dobrými vzťahmi s kráľom mnohých vyslobodil. Mnohí, ktorí ho vzývali vo väzení, boli vraj oslobodený zo svojich pút a tie potom priniesli pustovníkovi ako dôkaz. Z Leonardovej pustovne sa vyvinul kláštor St-Léonard-de-Noblat, ktorý pustovník viedol ako opát v posledných rokoch svojho života. Zomrel okolo r. 556. Pochovaný bol vo svojom kláštore. Jeho pozostatky boli vyzdvihnuté v 11. storočí. V ikonografii je zobrazený v čiernom mníšskom odeve, často s opátskymi insígniami a s berlou; pri sebe má knihu, reťaze, voly a kone; často bola zobrazená scéna ako vyslobodzuje zajatcov.