Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

11. november

Sv. MARTIN z Tours, biskup

Pôvod mena: z lat. Martinus – za- svätený bohovi Marsovi; bojovný. Narodil sa v r. 316/317 v Sabarii na území dnešného Maďarska. Otec bol vo- jenským tribunálom. Ako 15-ročný vstú- pil do armády Konštantína II. Žobrákovi, ktorý prosil o almužnu pri bránach mes- ta Amiens, dal polovicu svojho plášťa. V nasledujúcu noc sa mu ukázal Kristus odetý do tohto plášťa. Pod vplyvom tejto udalosti prijal krst a opustil vojsko. Vtedy mal 18 rokov. Navštívil svojich rodičov, priviedol ich ku kresťanstvu. Potom sa vybral k sv. Hilárovi, biskupo- vi Poitiers, a stal sa jeho žiakom. Neskôr odišiel ako pustovník na ostrovček Gallinaria v blízkosti Janova. V r. 361 založil prvý kláštor v Galii. O desať rokov neskôr ho ľud zvolil za biskupa Tours. Ako pastier diecézy viedol prísny rehoľný život. Kláštory, ktoré zakladal, spájali koncepciu mníšskeho života s misijnou prácou. Sám vykonal veľa misijných ciest. Zomrel 8. novembra 397 v Candes počas dušpastierskej cesty. Jeho telo previezli po Loare do Tours a pochovali 11. novembra. Ako prvý vyznávač začal byť uctievaný ako svätý v západnej cirkvi. Relikvie sa nachádzajú v bazilike postavenej k úcte svätca. V ikonografii je zobrazený v odeve biskupa alebo ako žoldnier, ktorý dáva plášť žobrákovi. Jeho atribútmi sú džbán, hus na knihe, hus pri jeho nohách, kôň, kniha, model kostola, žobrák pri jeho nohách.