Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

16. november

Sv. GERTRÚDA, panna a rehoľníčka

Pôvod mena: z nem. ger- – oštep; -trude – verný, drahý, milý. Narodila sa r. 1256 v Eislebene v Du- rínsku. Keď mala 5 rokov, zverili ju do cisterciatskeho kláštora v Helfte, kde strávila celý život. Najprv ako žiačka, pričom získala humanistické a teologic- ké vzdelanie, neskôr ako rehoľná sestra a opátka kláštora. Je jednou z najväčších mystičiek kresťanstva. Jej zjednotenie s Bohom sa sústredilo na tajomstvo lásky Ježišovho srdca. Svoje modlitby a zjavenia zapísala v spisoch, ktoré po nej zostali ako veľké bohatsvo jej vnútorného života. V knihe Posol božskej lásky píše: „Okrem toho si si získal moju dušu takými spoľahlivými prísľubmi, ako mi chceš preukázať dobro pri smrti i po smrti, že aj keby som nemala od teba nijaký iný dar, už pre toto jediné by ustavične so živou nádejou vzdychalo za tebou moje srdce.“ Zomrela 17. novembra 1301. Je patrónkou Južnej Ameriky. Kult svätice rozšíril pre celú Cirkev Klement XII. na prosbu poľského kráľa Augusta II. Sasa r. 1732. V ikonografii je zobrazená v oblečení opátky s krížom v rukách.