Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

22. november

Sv. CECÍLIA, panna a mučenica

Pôvod mena: z lat. caecus – slepý, temný, pochybný; meno spojené s rodo- vým mestom Caeculo. Svätá Cecília je jedna z najslávnejších mučeníc Cirkvi. Podľa starej tradície zložila sľub čistoty, ale prinútili ju vydať sa za pohana Valeriána. Svojmu ženícho- vi sa cez svadobnú noc priznala, že sa zasvätila Kristovi. „Som panna zasvätená Bohu a anjel Pána mi pomáha uchrániť moju čistotu. Maj sa teda na pozore, aby si sa ma nedotkol a neprivolal na seba hnev neba.“ Pre kresťanstvo získala svojho muža aj jeho brata Tiburcia. Spolu s nimi podstúpila mučenícku smrť – bola sťatá mečom 22. no- vembra 230. Pápež Urban I. pochoval jej telo do Kalixtových kata- komb. Objavili ho r. 822 a uložili ho v bazilike, ktorá je jej zasvä- tená v Zatiberí. Pri otvorení rakvy r. 1595 bolo jej telo nájdené tak ako bolo pochované: svätica ležala na boku tvárou dolu, s ranou na krku, s roztiahnutými prstami. Sochár Stefano Maderna zvečnil ten- to pohľad v známej mramorovej soche. V ikonografii je zobrazená ako sa modlí; v tunike s mučeníckou palmou v ruke; ako hrá na organe. Jej atribútmi sú anjel, hudobné nástroje – citara, harfa, lutna, organ; horiaca lampa, meč, veniec z bielych a červených ruží, ktoré označujú jej nevinnosť i mučeníc- tvo.