Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

25. november

Sv. KATARÍNA ALEXANDRIJSKÁ, panna a mučenica

Pôvod mena: z gréc. katharos – čistý, bez škvrny, pravý, mravný. Pochádzala z Alexandrie z kráľov- ského rodu. Bola krásna a vzdelaná. Jej veľkou chybou bola pýcha. Pri jednej príležitosti jej neznámy starec povedal, že jej ženíchom je Ježiš Kristus. Tento zážitok spôsobil, že sa hlboko zamysle- la nad svojím životom. Zoznámila sa s kresťanským učením a dala sa pokrstiť. Pri predpísaných pohanských obetách sa prejavila ako pravoverná kresťanska a cisárovi Maximiliánovi vysvetlila, že pohanskí bohovia sú bezduchými mod- lami. Cisár priviedol ku konfrontácii päťdesiat najlepších pohan- ských filozofov, ktorých naplnená Duchom Svätým presvedčivo porazila a mnohých priviedla ku kresťanstvu. Vtedy mala 18 rokov. Rozhnevaný cisár ju odsúdil na hlad, mučenie, lámanie na kolese. Jej modlitba spôsobila, že počas mučenia na kolese zostúpil anjel a zariadil, že koleso sa rozpadlo v rukách kata. Nakoniec bola sťatá. Podstúpila mučenícku smrť v r. 311 – 313. Relikvie sa nachádzajú v kláštore na úpätí hory Sinaj. Spolu so sv. Barborou a Margitou patrí medzi tri sväté panny a medzi štrnásť pomocníkov v núdzi. Jej veľkým ctiteľom bol cisár Karol IV. V ikonografii je zobrazená v kráľovskej korune, s mučeníckou palmou v ruke. Jej atribútmi sú anjel, Dieťa Ježiš, ktoré je zakladá na prst prsteň ako snúbenici; filozofi, s ktorými viedla dišputu; pal- mová vetvička, koleso, koruna v rukách, kríž, kniha, meč, blesk.