Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

2. december

Sv. BIBIÁNA, panna a mučenica

Pôvod mena: z lat. vivius, vivus – plná života. Legendy hovoria, že rodičia Bibiány rímsky úradník Flavián s manželkou Dafrou a aj ďalšou dcérou Demetriou boli rovnako ako Bibiána popravení. Bibiána sa narodila okolo r. 352. Bibiá- nin rodičovský dom bol otvorený všet- kým prenasledovaným. To neuniklo po- zornosti miestodržiteľa Flaviána a dal zatknúť Bibiáninho otca a neskôr mat- ku. Obaja boli v žalári týraní a na ná- sledky mučenia zahynuli. Bibiána spolu so sestrou Demetriou boli takisto zatknu- té, pripravené o celý majetok a vystavené krutému mučeniu. Napriek všetkému sa nepodarilo mučiteľom odvrátiť sestry od kres- ťanskej viery. Po piatich mesiacoch väznenia Demetria zomiera. Bibiánu priviazali o stĺp a kruto bičovali korbáčmi s olovenými guličkami. Toto mučenie Bibiána neprežila a pri jednom z ôsmych antických stĺpov zomrela okolo r. 367. Pápež Simplicius (468 – 483) dal postaviť chrám nad hrobom svätice. Sochu svätice na hlavnom oltári vytvoril slávny Berniny. V ikonografii je zobrazená ako šľachtičná s atribútmi ríšskeho jablka, mečom, knihou a pluhom.