Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

12. december

Bl. OTÍLIA BAUMGARTEN, panna a mučenica

Pôvod mena: z nem., je zdrobneninou mena Ota – malý majetok, šťastie. O živote tejto svätice nevieme veľa. Svoj život položila 1. februára 1794 za vieru v revolučných rokoch vo Francúz- sku. Patrila do spoločenstva štyridsiatich družiek blahoslavenej Márie Anny Vail- lotovej. Iná svätica Otília, matka predstavená, sa narodila okolo r. 660 a zomrela asi r. 720. Tradícia hovorí, že sa narodi- la v bohatej šľachtickej rodine pána z Hohenburgu, no slepá. Otec nechcel o slepej dcére ani počuť. Preto bola daná na výchovu do kláštora. Otíliu pokrstil rezenský biskup Erhard a po krste a birmovaní Otília nadobudla zrak. Otec ani potom nechcel prijať svoju dcéru. Otília však po dlhšom čase predsa dokázala získať priazeň svojho otca a ten jej nakoniec daroval hrad pri Štrasburgu a tam Otília založila kláštor Odilienberg. Je patrónkou a ochrankyňou slepých.