Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

25. december

Sv. ALBERT (Adam Hilary) CHMIELOWSKI

Pôvod mena: zo staronem. adal + berath – vznešený, nadaný, urodzený. „Brat Albert je osobnosťou, ktorá za- nechala v histórii Krakova a národa, ako aj v histórií spásy, hlbokú stopu. Treba dať dušu – to bola vedúca myšlienka Adama Chmielowského, narodeného 20. augusta 1845, od mladosti. Ako 17-ročný študent poľnohospodárskej školy sa zúčastnil v povstaní za oslobo- denie svojej vlasti spod cudzie jarma, z ktorého vyšiel ako mrzák bez nohy. Potom si hľadal uplatnenie v umeleckej tvorbe. Zanechal po sebe diela, ktoré majú hodnotu pre svoju expresívnosť a pôsobia aj dnes osobitným čarom. V čase, keď sa čoraz viac venoval maliarstvu, začul Kristovo volanie, ktoré ho pozývalo k ďalšiemu a oveľa hlbšiemu hľadaniu.“ Takto ho charakterizoval Boží služobník pápež Ján Pavol II. pri jeho kanonizácii 12. novembra 1989, keď spolu s ním v ten deň vyhlásil za svätú aj Anežku Českú. Pod vplyvom tohto poznania a osobného povolania začal zakladať útulky pre chudobných a začal vytvárať aj pracovné dielne. V r. 1888 zložil sľub chudoby a čistoty a to sa stalo základom nového rádu bratov albertínov a sestier albertínok. Jeho duchovní synovia a dcéry slúžili a slúžia v mnohých nemocniciach dodnes. Zomrel 25. decembra 1916.