Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

16. január

Sv. MARCEL I., pápež

Pôvod mena: z lat. Marcellus – malý bo- jovník. Narodil sa v 3. storočí v Ríme a zo- mrel 16. januára 308. Pripisuje sa mu uspo- riadanie duchovnej správy a organizácia Cirkvi v Ríme. Jeho pontifikát sa datuje do rokov vlády cisára Maxencia. Pápež stál pred neľahkou úlohou týkajúcou sa odpadlíkov. Mnohí veriaci nechceli na- priek pokornej prosbe odpadlíkov o nich ani počuť. Tí si chceli znovuprijatie do Cirkvi vynútiť aj násilím. Pápež bol ochotný ich prijať. Nech prelievajú slzy, aby oči, ktoré predtým vzhliadli k mod- lám, zmyl dostatočný prúd sĺz. Mnohí odmietli, vznikli nepokoje a po násilnom zásahu cisárskych gárd jeden z odpadlíkov obvinil pápeža Marcela z vyvolania nepokojov. Cisár ho poslal do vyhnan- stva, kde strážil verejné maštale a staral sa o dobytok. Usužovaný pápež 16. januára 308 zomrel. Pápež Damaz dal na jeho hrob v Prisciliných katakombách vyryť nápis: „Pretože žiadal pre odpad- lých pokánie, stal sa pravdu milujúci pápež trpkým nepriateľom všetkých biednikov. Odtiaľ zlo a po nenávisti rozpory. Hádky, vzbu- ry, vraždy trhajú zákony pokoja. Pre zločin iného, ktorý v časoch pokoja Krista zaprel, bol Marcel ukrutnosťou tyrana vyhnaný za hranice vlasti. Túto pravdu chcel Damaz odhaliť, aby ľud poznal zásluhu Marcelovu.“ Na jeho počesť zložil skladateľ omšu, známu v dejinách hudby pod názvom „Missa papae Marcelli“, venovanú jeho pamiatke. Vikonografii je zobrazený ako pápež s volom a jasľami.