Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

21. január

Sv. AGNESA, panna a mučenica

Pôvod mena: z gr. hagné – čistá, nevinná. Agnesa bola dcérou bohatých kresťan- ských rodičov v Ríme. Ako dvanásťročnú ju požiadal o ruku syn mestského prefek- ta. Agnesa jeho ponuku odmietla a veľká láska zo strany prefektovho syn sa zme- nila na nenávisť. Agnesu mestský prefekt obvinil z nepriateľstva voči štátu. Aby ju potupil, dal ju odviesť do miestneho ne- vestinca. Legenda hovorí, že ju tam chcel zneuctiť ohrdnutý pytač, ale náhle klesol mŕtvy. Podľa tej istej legendy ho však práve Agnesa modlitbou oživila. Prefekt vydal Agnesu sudcovi, ktorý ju rozkázal upáliť na Domiciánovom štadióne, dnes rímskom námestí Piazza Navona. Keď však plamene nijako neblížili mladej kresťanke, sudca vydal rozkaz, aby ju prebodli mečom. Bližšie správy o jej živote nemáme. Jej smrť sa datuje približne okolo r. 304. Sv. Ambróz (335 – 397) ako prvý o nej hovorí na zá- klade ústnych správ prvých kresťanov. Rodičia svoju dcéru pocho- vali na cintoríne na Nomentánskej ceste. Nad jej hrobom sa dnes týči bazilika postavená pápežmi Symmachom a Honóriom. Druhá a známejšia bazilika bola postavená na mieste jej umučenia. Kaž- doročne na jej sviatok pápež požehnáva dva baránky, z vlny ktorých sa potom tkajú pália – zvláštny pás so šiestimi krížmi, ktoré sú znakom hodnosti arcibiskupa. Tie zvyčajne dostávajú od pápeža na sviatok sv. apoštola Petra 29. júna. Vikonografii je skoro vždy zobrazená s baránkom, s obzvlášť dlhý- mi vlasmi, ležiaca na horiacej hranici dreva.