Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

9. apríl

Sv. LIBOR, biskup a mučeník

V Rímskom martyrológiu sa v dnešný deň nachádza aj zmienka o mučeníctve sv. Libora, o pôvode ktorého nevieme nič isté. Narodil sa pravdepodobne na území dnešného Francúzska. V roku 348 sa stal biskupom v Le Mans. Vzorne sa staral o zverenú diecézu a bol vzorom dobročinnosti pre svojich veriacich. Známa bola jeho starostlivosť o chorých. Spája sa aj so zázračnými uzdraveniami. Dal postaviť viaceré chrámy. Priatelil sa so známym svätcom tohto obdobia bis- kupom Martinom z Tours. Libor zomrel 9. júna 397 v Le Mans. Jeho pozostatky boli prenesené r. 936 do Parderbonu (Nemecko). Počas tridsaťročnej vojny (1618 – 1648) boli jeho relikvie odcudze- né, po čase však navrátené. Jeho relikviár je vzácnou umeleckou prácou. Úcta sv. Libora je zvlášť živá v Parderbonskej a Essenskej diecéze. Utiekajú sa k nemu chorí, ktorí trpia na žlčové a obličkové kamene. Vikonografii je najstaršie zobrazenie z r. 1100 na oltári v Parderbone; zobrazený je s biskupskými atribútmi s otvorenou knihou a kameňmi na nej. Niekedy sa zobrazuje tiež s pávom. Podľa legendy pri prenese- ní relikvií sa zjavil tento vták a ukazoval cestu z Le Mans do Parder- bonu.