Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

22. január

Sv. VINCENT, diakon a mučeník

Pôvod mena: z lat. vincens – víťaziaci, premáhajúci. Svätý Vincent je prvým svätcom Špa- nielska a jeho úcta je veľmi rozšírená po celom Španielsku, ale aj Portugalsku. Rovnako ako pri skoro všetkých rano- kresťanských svätcoch máme málo his- torických správ. Všetky údaje pochá- dzajú z ústnej tradície a legiend, ktoré opisujú ich životy. Aj legenda o sv. Vin- centovi hovorí, že bol arcidiakonom biskupa Valéria. Biskupa a diakona za čias prenasledovania cisára Diokleciána zatkli. Kým biskupa poslali do vyhnan- stva, Vincenta podrobili krutému mučeniu. Po smrti jeho telo zašili do volskej kože a hodili do mora, ktoré jeho telesné pozostatky vyplavilo. Tie sa dnes nachádzajú okrem Zaragozy v Ríme, Paríži a iných mestách Francúzska. Jeho meno sa nachádza v najstarších martyrológiach, čo dostatočne dokumentuje opodstatnenosť jeho úcty. Deň sv. Vincenta je označovaný ako polovica zimy. Vinohradníci sa na tento deň veľmi tešia, nakoľko vincentov paprsok prináša ovocie a dobré hrozno. Je patrónom Zaragozy, vinárov, námorníkov, pokrývačov, drevo- rubačov, výrobcov tehál, hrnčiarov. Vikonografii je zobrazený ako diakon s palmou, knihou, krížom ahroznom; niekedy s ražňom alebo kameňom ako nástrojmi mučenia. Inokedy je zobrazovaný s havranom, ktorý podľa legendy chránil jeho mŕtve telo pred divou zverou.