Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

24. január

Sv. FRANTIŠEK SALESKÝ, biskup a učiteľ Cirkvi

Pôvod mena: z tal. od sv. Františka z Assi- si, ktorého otec nazýval v detstve pre jeho znalosť francúzštiny Francesco – Fran- cúzik. Svätec dnešného dňa sa narodil na taliansko-švajčiarskom pohraničí v Sa- vojsku na zámku Sales 21. augusta 1567. Vyštudoval filozofiu a právo v Paríži. Počas svojho pobytu v Paríži býval v je- zuitskom kolégiu a získal aj vynikajúce duchovné vedomosti. Ako 19-ročný pod vplyvom reformácie prekonal krízu vie- ry. Podľa náuky o predurčení bol pre- svedčený, že bude zatratený. Mal pevnú povahu a krízu prekonal myšlienkou: „Keď už nebudem môcť milo- vať Boha vo večnosti, chcem ho milovať aspoň tu na svete.“ Po štú- diách v Paríži absolvoval právnickú fakultu v Padove. Ako dvadsať- štyriročný napriek nesúhlasu otca si zvolil kňazskú dráhu. Jeho prvé pôsobisko bolo celkom pod vplyvom kalvinizmu. Nedal sa znechu- tiť a svojimi listami burcoval k návratu ku kresťanstvu. V r. 1599 pápež vymenoval úspešného misionára za pomocného a v r. 1602 za diecézneho biskupa v Ženeve. Aj v svojom biskupskom úrade bol ne- únavným pisateľom a štatistiky hovoria, že napísal okolo 6 000 listov. Vyčerpaný apoštolskou činnosťou zomrel 28. decembra 1622. Pius XI. ho v roku 1923 vyhlásil za patróna tlače a žurnalistov. Na jeho sviatok pápeži vydávajú posolstvo k Svetovému dňu spoločen- ských komunikačných prostriedkov, ktorý sa slávi na Siedmu veľ- konočnú nedeľu. Vikonografii je zobrazený sám alebo so sv. Janou Františkou de Chantal. Vedľa svätca často vidíme srdce ovinuté tŕním.