Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

10. apríl

Sv. IGOR, veľkoknieža a mních

Pôvod mena: ruské meno škandináv. pôvodu Ingvarr – stražiaci, pozorný. Veľkoknieža Igor bol pravnukom sv. Vladimíra, ktorý uviedol kresťanstvo do Ruska. Igor sa stal kyjevským veľ- kokniežaťom r. 1146. Časť ľudu, ktorá nemala v láske dynastiu, z ktorej po- chádzal, sa vzbúrila proti Igorovi, zajala ho a vydala pereslavľskému kniežaťu Izjaslavovi Mstislavičovi. Izjaslav pre- vzal vládu nad kyjevským vojvodstvom. Igora najprv väznil v Pereslavli, ale po- tom mu dovolil stať sa mníchom. Pred- stavení určili Igora do kláštora sv. Teo- dora v Kyjeve, kde zložil slávnostné mníšske sľuby. Jeho nepriatelia však neboli spokojní s takýmto riešením. Striehli naňho. Keď sa 19. septembra 1147 modlil v kostole pred ikonou Bohorodičky, prepadli ho, vyvliekli von a kruto ho zabili. O tri roky neskôr Igorov brat, ktorý bol kniežaťom v Černigove, dal preniesť Igorove telesné pozostatky do svojho sídelného mesta, kde ich ulo- žili do kostola Premenenia Pána. Tam sa pri mučeníkovom hrobe stali zázraky a odtiaľ sa šírila jeho úcta medzi ľudom. Jeho sviatok sa svätí 5. júna. Slovenské kalendáre ho však uvádzajú 10. apríla. VKatolíckej cirkvi veľkoknieža, mních a mučeník Igor nebol zaradený do úradného zoznamu svätých, lebo žil a zomrel už po prerušení jednoty s Rímom. Jeho meno je rozšírené aj u nás.