Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

4. február

Sv. VERONIKA

Pôvod mena: z gréc. Bereniké – nositeľ- ka víťazstva, prinášajúca víťazstvo; ale aj zlož. lat.-gréc. Ver – jar, Niké – víťazstvo, víťazná jar; tiež z lat.-gréc. Vera icon – opravdivý obraz. Sv. Veronika bola jeruzalemská žena, ktorá patrila pravdepodobne medzi pr- vých kresťanov v Jeruzaleme. Ako jedna zo zástupu sprevádzala Ježiša, ktorý od- súdený na smrť niesol kríž na horu Kal- várie. Uprostred davu, ktorý Ježišom pohŕdal, prejavila svoju hrdinskosť a obe- tavú lásku a utrela mu šatkou tvár. Táto udalosť nemá biblický podklad, avšak ako podáva zbožná tradícia, dostala za odmenu na plátne otlačený obraz Ježišovej tváre. Pri vzniku pobožnosti krížovej cesty jej bola venovaná spomienka. Šieste zastavenie ju predstavuje v tomto zo- brazení. Je patrónkou fotografov, pokladá sa za nebeskú ochrankyňu far- ských gazdín. Vzývala sa pri ťažkých zraneniach a krvácaniach. V slovanských jazykoch sa prekladá aj ako Jarmila. Vikonografii je zobrazená so šatkou a s otlačeným obrazom Kristo- vej tváre na nej.