Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

12. február

Sv. BENEDIKT Z ANIANU, opát

Pôvod mena: lat. benedicere – dobre komusi želať, dobre o niekom hovoriť; be- nedictus – požehnaný; taký, ktorému dob- re želali. Sv. Benedikt z Anianu, opát (750 – 821, vlastným menom Vitiza) sa narodil vrodine vizigótskeho grófa Aigulfa na území dnešného Francúzska. Bol dvora- nom Pipina a Karola Veľkého. Keď mal dvadsaťštyri rokov, vstúpil do benedik- tínskeho kláštora v Saint-Seine pri Dijone. Krátko potom sa v ňom stal opá- tom. V r. 779 založil Benedikt na svojom majetku v Montpellieru kláštor Ananie, nazvaný podľa rieky, pri ktorej stál. Počas nasledujúcich rokov vykonal reorganizáciu a dielo obnovy rehoľného života v celej ríši Frankov. Právom mu patrí označenie „prvý veľký otec mníchov z germánskeho kmeňa“. V duchu jeho reformy a podľa jeho vzoru neskôr konal svoju činnosť reformný kláštor v Cluny vo Francúzsku. Bol radcom franského panovníka Ľudovíta Pobožného, ktorý ho určil aj za opáta kláštora v Maursmümnsteri v Alsasku a krátko na to v Indene a Kornelimümnsteri pri Achene. Tu zomrel 11. febru- ára 821. Jeho hrob však nebol doteraz nájdený. Vikonografii je zobrazený ako opát. V Kornelimümnsteri ho zobra- zenie predstavuje vo chvíli, keď mu Karol Veľký daruje kláštor.