Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

14. február

Sv. VALENTÍN, biskup a mučeník

Pôvod mena: lat. valens – mocný, silný, zdravý. Valentín spravoval v 3. storočí diecé- zu v Terni v Umbrii. Počas svojho pôso- benia údajne napriek zákazu sobášil mladé páry. Pri prenasledovaní kresťa- nov zomrel mučeníckou smrťou okolo r. 268. Jeho úcta sa dostala do Ríma už v 4. storočí. Biskupove pozostatky boli dočasne uložené vo Valentínovej bazili- ke na Via Flaminia. Valentín bol veľakrát zamieňaný s iný- mi nositeľmi tohto mena. V stredoveku bol vzývaný ako orodov- ník počas ťažkých chorôb, zvlášť nervových a epilepsie. V román- skych krajinách, v Anglicku a Spojených štátoch bol zvolený za pat- róna zamilovaných. V mnohých krajinách sveta sa 14. februára darujú zo strany mu- žov kvety ako dôkaz lásky. Korene tohto zvyku siahajú do ďalekej minulosti. V starom Ríme sa 14. februára slávil deň bohyne Juno, ktorá bola považovaná za ochrankyňu manželstva a rodiny. Ženám vrodine sa v tento deň darovali kvety. V obchodníckych mestách sa cechy moreplavcov, kupcov, reme- selníkov a iné bratstvá 14. februára schádzali na spoločné priateľské posedenie. Je patrónom mládeže, cestujúcich a včelárov. Vikonografii je zobrazený ako kňaz v ornáte, s kalichom v ľavej ruke a s mečom v pravej; tiež v oblečení biskupa, ktorý uzdravuje chlapca z padúcnice. Na Slovensku je jeho zobrazenie zriedkavé. Socha tohto svätca sa nachádza vo farskom kostole v Novákoch.