Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

11. apríl

Sv. GEMMA, panna a mystička

Pôvod mena: z lat. gemma – šľachetný kameň, klenot. Gemma Galgani sa narodila 12. mar- ca 1878 v Camiglianu v Taliansku. Po- chádzala z chudobnej, mnohodetnej rodiny. Keď mala osem rokov, stratila matku. Viac ako desaťročná po smrti otca zostala bez prostriedkov na živoby- tie. Posledné štyri roky života strávila u spriaznenej rodiny Giannini. Zakúsila bolesť a utrpenie vyplývajúce z chorôb – tuberkulózy, choroby chrbtice, hlucho- ty, ochrnutia. V hlbokých zážitkoch sa dostala na vrchol kresťanskej mystiky. Bola obdarená stigmami, ktoré sa u nej prvýkrát objavili r. 1899 vpredvečer sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Opakovali sa celé štyri roky každý štvrtok a boli sprevádzané veľkými bolesťami, ktoré mystička hrdinsky znášala. Zomrela 11. apríla 1903 v Lucce, kanonizovaná bola Piom XII. 2. mája 1940. Na jej hrobe v kláštore pasionistov je nápis: „Bola zachvátená viac žiarou Božej lásky ako svojou chorobou.“ Vikonografii je zobrazená ako modliace sa dievča, často s ranami, krížom a srdcom na prsiach ako symbolom jej vrúcnej lásky k Bohu.