Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

26. február

Sv. VIKTOR, pustovník

Pôvod mena: z lat. victor – víťaz. Zoznamy svätých uvádzajú viacerých svätcov tohto mena: pápežov, biskupov, mučeníkov. Na 26. februára pripadá spo- mienka na sv. Viktora, pustovníka. Podľa životopisov, ktoré sa zachovali, pochádzal z kraja Champagne v terajšom stredosevernom Francúzsku. Vtedy bola Franská ríša pod vedením merovinských panovníkov. Údajne bol jediným synom bohatých rodičov, ktorí mu zabezpečili solídne vzdelanie. Napriek tomu, že bol jedináčik, roz- hodol sa stať kňazom. Ako kňaz pôsobil v diecéze Troyes až do smrti rodičov. Potom sa utiahol do samoty Saturny v blízkosti Arcis-sur-Aube, kde viedol prísny pustovnícky život v pôstoch a modlitbe. Tam ho našiel aj kráľ Childerich, keď bol na poľovačke v tých končinách. Životopisy pripisujú pustovníkovi Viktorovi mnoho zázrakov. Zomrel vo vysokom veku 26. februára v bližšie neurčenom roku v7. storočí. Pochovali ho v pustovni Saturny. V r. 834 preniesli jeho pozostatky do opátstva Montiéramey a napokon r. 1791 ich uložili vkatedrále mesta Arcis-sur-Aube. Vikonografii je zobrazený ako pustovník.