Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

29. február

Sv. OSVALD Z YORKU, biskup

Pôvod mena: zo staroang. Oswelat – Božia vláda. Osvald pochádzal z dánskej šľach- tickej rodiny a bol synovec sv. Oda z Canterbury. Ako kanonik sa zriekol cirkevnej kariéry a vstúpil do benedik- tínskeho kláštora vo Fleury (dnes Saint Benit-sur-Loire vo Francúzsku). V r. 961 sa stal biskupom vo Worcestri a r. 972 bol menovaný za arcibiskupa v Yorku (Anglicko). Založil viacero kláštorov. Zomrel 29. februára 992. Pochovaný je vo Worcestri. Vikonografii je zobrazený s biskupskými atribútmi a so siluetou kláštora.