Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

11. marec

Sv. EULÓGIUS, mučeník

Pôvod mena: z gréc. vo význame dobro slovný. Narodil sa v Španielsku v Cordóbe. Stal sa kresťanom. Cordóba a veľká časť Španielska bola v područí moslimov, ktorí boli ku kresťanom veľmi tvrdí. Po krste bol zatknutý a uväznený aj Euló- gius. V žalári povzbudzoval uväzne- ných kresťanov listami, vzbudzoval v nich ducha nádeje. Po prepustení z vä- zenia sa rozhodol neúnavne pokračovať vpráci pre dobro kresťanov. Začal písať listinu krívd na kresťanoch. Kresťania v Španielsku boli silne zdecimovaní dlhoročným útlakom. Synoda v Cordóbe vyzvala kresťanov, nech zbytočne neprovokujú mohamedánov a vrchnosť, aby nedošlo k no- vému prenasledovaniu kresťanov. Eulógius poskytol útočište mladej pokrstenej Arabke. Jeho skutok niekto vyzradil, Eulógia uväznili a po niekoľkodňovom mučení nakoniec popravili sťatím. Tradícia hovorí, že jeho nebojácny príklad a postoj priviedol kresťanov k zvýšeniu odvahy pri vyznávaní viery. Trvalo ešte nie- koľko storočí, kým bolo Španielsko oslobodené spod nadvlády mos- limov. Eulógius mal mnohých nasledovníkov. Je dobrým vzorom aj pre dnešných kresťanov žijúcich v krajinách, kde kresťanské viero- vyznanie je dôvodom prenasledovania a konverzia ku kresťanstvu aj dnes býva trestaná smrťou. Zároveň je výzvou pre kresťanov strá- cajúcich svoju odvahu pod vplyvom silnejúceho liberalizmu, ktorý sa šíri všade tam, kde sa prejaví náboženská ľahostajnosť.