Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

13. marec

Sv. LEANDER, biskup

Narodil sa v Kartagéne v Španielsku okolo r. 540 v rímskej rodine. Jeho naj- mladší brat je veľký svätec, učiteľ Cirkvi sv. Izidor Sevilský. Leander vstúpil do benediktínskeho kláštora v Sevile, kde ako rehoľník získal veľký vplyv na Her- menegilda, najmladšieho syna pohan- ského kráľa. Jeho vplyv bol taký veľký, že kráľov syn sa rozhodol potajomky absolvovať katechumenát. Keď sa Her- menegild stal kresťanom, kráľ v hneve vypovedal Leandra z krajiny. Svätec odi- šiel do Konštantínopolu, aby tam u cisá- ra dosiahol určité práva pre Herme- negilda. Tu sa začalo aj jeho priateľstvo s neskorším pápežom Gregorom Veľkým, ktorý v tom čase býval rov- nako v Konštantínopole. V r. 583 sa mohol konečne vrátiť do Sevily avr. 584 ešte za čias kráľa Leovigilda bol vysvätený za sevilského arcibiskupa. Mnohých Vizigótov obrátil na vieru a s nimi aj ich kráľa Rekkareda. Arcibiskup sa prejavil ako neochvejný zástanca čistoty viery pred ariánmi. V r. 599 za svoj neochvejný postoj a hájenie viery dostal od pápeža Gregora I. pálium ako prejav uznania. Zomrel 13. marca 600. Nástupcom sa stal jeho najmladší brat sv. Izidor Sevilský. Svätý Leander vypracoval pravidlá pre rehoľníčky. Zachovala sa aj chváloreč na Cirkev, ktorú predniesol na koncile vTolede. Vikonografii je zobrazený s knihou, písacím perom a srdcom; často so svojimi súrodencami.