Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

31. marec

Sv. BALBÍNA RÍMSKA, panna a mučenica

Rímske martyrológium v dnešný deň uvádza spomienku na sv. Balbínu, ktorej bol zasvätený kostol na Aventíne. Podľa legendy bola Balbína dcérou rímskeho tribúna Kvirínia. V celom Ríme bola zná- ma ako vychýrená krásavica. Ona sama si dosť zakladala na svojej kráse. Náhle ochorela a na krku sa jej vytvorila škare- dá hnisajúca rana. Postupne jej choroba znetvorovala tvár tak, že všetci jej ctite- lia sa stratili. Veľmi trpela, ale ani snaha otca, ktorý jej vyhľadal najlepších leká- rov, nepomohla. V ťažkej situácii sa roz- hodol vyhľadať pápeža Alexandra, ktorý bol spolu s inými kresťanmi vo väzení, a prosil ho o pomoc. Dal sľub, že ak jeho dcéra vyzdravie, on a celý jeho dom uverí a dá sa pokrstiť v mene Ježiša Krista. Svätec prosil Boha, aby uskutočnil zá- zrak uzdravenia. Bol vyslyšaný. Podľa legendy sa Balbína uzdravila, keď sa jej pápež Alexander dotkol reťazou, ktorou bol spútaný. Tribún splnil sľub a spolu s celou rodinou prijal krst. Opäť sa za Balbínou začali hrnúť nápadníci, ale Balbína ich odmietla. Udali ju, že je kresťanka. Tribún bol predvedený pred prefekta a vyzvaný, aby sa vzdal viery v Krista. Keď odmietol, bol popravený aj so svojou dcérou. Stalo sa to okolo r. 130. Vikonografii je zobrazená s krížom a ľaliovým žezlom; niekedy aj s anjelom, ktorý ukazuje k nebu; inokedy má svätica na ruke reťaz, znak jej zázračného uzdravenia.