Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

16. apríl

Sv. BERNADETA, panna a rehoľníčka

Pôvod mena: franc. meno od nem. me- na Bernhard – ten, ktorý má medvediu silu; tiež zdrobnenina z Bernarda. Mária Bernadeta Soubirousová bola dcérou chudobného mlynára. Narodila sa 17. februára 1844 v Lurdoch vo Fran- cúzsku, neďaleko španielskych hraníc. Keď mala jedenásť rokov, prijala ju k se- be príbuzná, u ktorej pásavala ovce. Po troch rokoch sa vrátila do rodných Lur- dov, aby sa pripravovala na prvé sväté prijímanie. Dňa 11. februára 1858 sa Bernadete prvý raz zjavila Božia Matka v jaskyni Massabielle v blízkosti Lur- dov. Vyzvala ju k modlitbe ruženca, ku kajúcim skutkom za obráte- nie hriešnikov a k láske k blížnym, ktorá sa prejavuje osobitnou sta- rostlivosťou o chorých. Počas pol roka sa Božia Matka zjavila diev- čaťu ešte 17 ráz. Tieto vízie dali podnet začiatok putovania k slávnej svätyni v Lourdes, kde sa udiali početné telesné i duchovné uzdra- venia. Bernadeta, aby unikla zvedavcom, bola ubytovaná v rehoľ- nom zhromaždení sestier milosrdenstva – Dames de Nevres, do kto- rého oficiálne neskôr vstúpila. Tu obetavo slúžila chorým. Zomrela 16. apríla 1879, keď mala 35 rokov. Pápež Pius XI. ju vyhlásil za svätú 8. decembra 1933. Vikonografii je zobrazená modliaca sa s ružencom pred jaskyňou vLurdoch spolu s Božou Matkou. Jej obrázky boli prvýkrát zhotovené aj vo forme fotografií.