Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

17. apríl

Bl. RUDOLF, mučeník

Pôvod mena: zo staronem. Hruodolf – slávny vlk. Rudolf sa narodil okolo r. 1290 v Ber- ne na území dnešného Švajčiarska. V kro- nike tohto mesta sa uvádza, že bol ako malý chlapec zavraždený 17. apríla 1294. Hrozný čin bol pripísaný členom židov- skej náboženskej obce. Z tohto podnetu začalo v meste a okolí ich prenasledova- nie. Aj táto udalosť patrí k smutným vzťa- hom kresťanov a židov, ktoré vyplývali z náboženských, rasových, ale častejšie zekonomických dôvodov. Cirkevné au- tority, predovšetkým pápeži sa usilovali o dobré vzťahy medzi židmi a kresťanmi. Na hrobe Rudolfa sa začali podľa podania konať početné zázra- ky. Neskôr boli jeho pozostatky prenesené do katedrály v Berne. K oficiálnemu potvrdenému kultu Cirkvou však doteraz nedošlo. Vikonografii je zobrazený ako chlapec s palmou, krížom a nožom; tiež v polohe ako leží zranený na zemi.