Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

18. apríl

Sv. VALÉR, biskup

Pôvod mena: z lat. valeo – silný, zdravý, schopný; patriaci k rodu Valériovcov. Valér bol druhým biskupom cisár- skeho mesta Trevír (Nemecko). Tu sa aj narodil v 3. storočí. Veľmi horlivo a obe- tavo sa staral o svoju diecézu, ktorú pre- vzal po svojom predchodcovi Eucha- riovi. Trevír sa počas jeho pôsobenia stal významným strediskom náboženské- ho života, odkiaľ sa kresťanstvo šírilo do širokého okolia. Zomrel na prelome 3. a 4. storočia. Pochovaný bol v Kostole sv. Eucharia v Trevíre (dnes opátstvo sv. Mateja). Dva kamenné sarkofágy, ktoré sa tam doteraz nachádzajú, obsahujú ich telesné pozostatky. Jeho úcta sa slávi v diecéze Limburg 11. septembra spolu so sv. Euchariom a Meternom. Vikonografii je zobrazený s knihou a s biskupskými atribútmi, nie- kedy s mitrou, inokedy bez nej.