Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

20. apríl

Sv. MARCEL, pápež

Pôvod mena: z lat. Marcellus, t. j. zdrob- neniny mena Marek (Marcus) – malý bojovník. Marcel pochádzal z Ríma. Správy o jeho živote a pôsobení ako pápeža Marcela I. sú veľmi rozporné. Neexis- tujú žiadne isté údaje. Hovorí sa, že Mar- cel usporiadal duchovnú správu a cirkev- nú organizáciu v Ríme. Nastúpil po štvorročnom uprázdnení pápežského stolca po Marcelínovi. Bol pápežom od r. 308 do 309. Po Diokleciánovom pre- nasledovaní obnovil Cirkev. Neskôr ho cisár Maxentius poslal kvôli sporom do vyhnanstva. Zomrel 16. januára 309 a bol pochovaný na cintorí- ne Balbína na Via Ardeatina v Ríme. Vikonografii je zobrazený ako pápež s oslom a jasľami. Tento obraz zobrazuje to, že veľkňaz bol vykázaný z mesta a odsúdený strážiť pred verejnými stajňami. Tak vraví tradícia. Je patrónom čeľadníkov.