Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

24. apríl

Sv. JURAJ, mučeník

Pôvod mena: z gréc. geos – zem a orge – stavať; georgos – roľník. Pochádzal z Kapadócie v Malej Ázii. Vstúpil do rímskych légií. Dosiahol hod- nosť vyššieho dôstojníka tribúna. Počas prenasledovaní za čias Diokleciána r. 305 ako kresťan odmietol priniesť obetu rímskym božstvám. Bol ukrutne a dlho mučený. Ukrutnosti používané voči svätému Jurajovi museli byť výnimoč- né, keď medzi takým veľkým počtom mučeníkov, ktorí vtedy zahynuli za vieru, jemu udelili titul „Veľkého mučeníka“. Okult i legendy o svätom sa pričinili križiacke výpravy. Jedna z nich táborila pri Lydde-Diospolis v Pales- tíne, ktoré je pokladané za miesto jeho umučenia. Za svojho patró- na ho uznávajú: Anglicko, Holandsko, Nemecko, Švédsko, Litva, Bosna; viaceré diecézy (Bialostocká a Wilenská arcidiecéza, Limbur- ská a Piňská diecéza) a mestá (Ferrara, Neapol). Pod jeho chranou vzniklo mnoho rytierskych bratstiev a rehoľ- ných zhromaždení. Stal sa patrónom rytierov, žoldnierov, ľudí, kto- rí majú spojenie so zbraňami a vojnou – puškármi, zbormajstrami, jazdcami, tankistami; taktiež je patrónom roľníkov a skautov. Je orodovníkom počas epidémií ako aj pri chorobách kože, malomo- censtva. Patrí medzi štrnástich svätých pomocníkov. Vikonografii je zobrazený v krátkej tunike ako rytier na koni, ktorý zabíja draka. Jeho atribútmi sú: anjel s vavrínovým vencom alebo s ko- runou, baránok, biela zástava alebo kopija s červeným krížom, kôň, palma mučeníctva, ako aj predmety jeho mučenia – klince, mlynský kameň a kolo, meč, drak.