Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

1. apríl

Sv. HUGO, biskup

Pôvod mena zo starej nem. hugu (hu- ge) – zmysel, rozum, talent. Hugo sa narodil r. 1053 v Châte- uneuf-d’Isére vo Francúzsku. Pochá- dzal z kniežacej rodiny. Po skončení ka- tedrálnej školy a štúdií vo Valencii sa stal kanonikom katedrály. Keď mal 27 ro- kov, prijal biskupskú vysviacku v Ríme z rúk pápeža Gregora VII. Zaujal bis- kupstvo v Grenobli, pričom sa ukázal ako zrelý v osobnom živote v snahe po svätosti, aj vo vzťahu k iným ako skúse- ný dušpastier. Uvádzal do života refor- my, čo skvalitňovali život v diecéze, ktorá mu patrila. Pri ich realizácii sa stretával s viacerými ťažkosťa- mi, ktoré sa mu podarilo prekonávať. Jeho biskupská služba trvala viac ako päťdesiat rokov. Na konci života túžil stať sa kartuziánom v kláštore Chartreuse. Pomáhal pri jeho založení ako biskup. Sv. Bruno – zakladateľ rehole – bol jeho učiteľom v Remeši a Hugo s ním spolupracoval. Niektoré životopisy uvádzajú, že vstúpil do kláštora, pravdepodobne sa to nestalo, aj keď ho niektorí zobrazujú vkartuziánskom habite. Zomrel 1. apríla 1132. Vyhlásený za sväté- ho bol už o dva roky pápežom Inocentom II. Vikonografii je zobrazený v biskupskom oblečení alebo v rehoľnom habite. Atribútom svätca je dieťa Ježiš v kalichu; tiež labuť – symbol dokonalosti, múdrosti i umenia rozlišovať podstatné veci od nepodstat- ných, čím sa v živote vyznačoval.