Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

6. máj

Sv. DOMINIK SAVIO

Pôvod mena: z lat. dominus – pánov. Narodil sa v Riva di Chieri v Talian- sku 2. apríla 1842. V rodine dostal zá- klady viery, ktoré sa odzrkadlili aj vtom, že už ako sedemročný mohol pristúpiť k prvému sv. prijímaniu. Vtedy si zapísal svoje predsavzatia: 1. Budem sa často spovedať a k sv. prijímaniu bu- dem pristupovať tak často, koľkokrát mi to povolí spovedník; 2. Mojimi priateľ- mi budú Ježiš a Mária; 3. Smrť – áno, ale nie hriechy. V dvanástich rokoch vstúpil do školy sv. Jána Boska, ktorý zbadal jeho túžbu po úplnom odovzdaní sa Bohu, preto podporoval jeho snahy v oblasti prehlbovania duchov- ného života. Spoločne pracovali na štatúte Spoločnosti nepoškvrne- ného počatia – organizácie, ktorú chcel založiť práve Dominik. Získal si aj svojich spolužiakov, ktorí pod jeho vplyvom tiež začali na sebe pracovať a viacerí dosiahli stupeň svätosti. Dominik prijal zásadu: „Radšej zomrieť, ako zhrešiť“ a veľmi rýchlo sa stala zná- mou v celom Turíne. Boh však usúdil, že Dominik rýchlo dosiahol vynikajúci stupeň svätosti. Po krátkej, ale intenzívnej chorobe zomrel 9. marca 1857 v Mondonio d’Asti. Pri jeho svätorečení 12. jú- na 1954 Pius XII. o ňom vyhlásil: „Už v tomto živote zahrnutý bohatými milosťami opustil v mladom veku zem, aby na príhovor Kráľovnej nebies prijal odmenu za svoju detinskú lásku k Bohu.“ Vikonografii je zobrazený v oblečení mladých chlapcov jeho doby s knihou v ruke a nápisom svojho celoživotného predsavzatia.