Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

31. máj

Sv. PETRONELA, panna a mučenica

Pôvod mena: z lat. Petrónius – pochá- dzajúca z rodu Petróniov. O jej živote nemáme veľa údajov. Rímske martyrológium uvádza, že jej hrob sa nachádza v katakombách sv. Do- mitily. Petronela bola mučenicou ranej rímskej cirkvi. Pápež Pavol I. v r. 757 preniesol jej telesné pozostatky do chrámu sv. Petra. Dôvodom bolo, že pa- novník Pipin Mladší si mučenicu vyvo- lil za svoju patrónku. Mauzoleum, kde boli pozostatky sv. Petronely uchováva- né, bolo neskôr prebudované na kapln- ku franských kráľov. Legenda hovorí, že bola dcérou sv. Petra. Môžeme sa však domnievať, že vznikla na základe podobnosti mien, alebo blízkosti ich hrobov. Je patrónkou Ríma; pútnikov, cestujúcich. Vzývana ako ochran- kyňa pred horúčkou. Vikonografii je zobrazená ako sa modlí a okolo má ďalšie atribúty mučeníctva – mučenícka koruna, palma, metla, kľúč a delfín.