Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

7. jún

Sv. RÓBERT, opát

Pôvod mena: zo staronem. Hruodbe- raht – slávou ožiarený, slávny. Róbert pochádzal z Británie, narodil sa okolo r. 1105 v Garvene. Študoval vParíži a stal sa duchovným vo svojom rodisku. Po prijatí kňazskej vysviacky vstúpil k benediktínom, potom v r. 1135 prišiel k cisterciátom v opátstve Founta- ins. O tri roky neskôr založil nové opát- stvo v Newminsteri, z ktorého vzniklo niekoľko iných. Bol prvým opátom tohto kláštora. Róbert bol človekom pokánia, prísnej askézy a neúnavnej modlitby. Denne sa modlil celý žaltár – 150 žalmov. Zomrel 7. júna 1159. Podľa životopiscov mal zvláštnu moc nad zlými duchmi. Vyliečil mnoho posadnutých. Vikonografii je zobrazený ako drží v okovách satana a krotí zlého ducha pozdvihnutým krížom.