Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

10. jún

Bl. BOHUMIL, biskup

Pôvod mena: zo slovan. Bohu milý. Bohumil sa narodil v Kožmine (Veľ- kopoľsko). Informácie o blahoslavenom sú chudobné. Je stotožňovaný s arcibis- kupom Petrom II., cistercitom. V r. 1167 bol menovaný za arcibiskupa v Gniezne. O tri roky po nominácii arcibiskup Bo- humil rezignoval z úradu a odišiel do pustovne pri Dobrowe. Tam viedol život plný umŕtvovania a modlitby. Rodinné majetky daroval na misie medzi pohan- skými Prusmi. Zomrel 10. júna 1182. Je spolupatrónom Gnieznianskej, Gdan- skej, Poznanskej, Vroclavskej arcidiecé- zy. Je orodovníkom tých, ktorí si konajú duchovné obnovy a du- chovné cvičenia. Obracajú sa k nemu s prosbou aj rybári o šťastný úlovok. Vikonografii je zobrazený v pontifikálnom biskupskom oblečení s krížom v rukách, inokedy ako prechádza suchou nohou cez rieku. Jeho atribútom je ryba.