Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

11. jún

Sv. BARNABÁŠ, apoštol

Pôvod mena: z aram. Bar nebuch – syn útechy; tiež z hebr. Bar nabhá – syn pro- roctva. Barnabáš, pôvodným menom Jozef, pochádzal z Cypru. Keď prijal kresťan- stvo, celý svoj majetok odovzdal apošto- lom. Zaznamenávajú to Skutky apošto- lov: Jozef, apoštolmi nazvaný Barnabáš, to znamená Syn útechy, levita, rodom z Cypru, predal pozemok, ktorý mal a peniaze priniesol a zložil k nohám apoštolov (porov. Sk 4, 36 – 37). Bol to Barnabáš, ktorý po prvý raz uviedol no- voobráteného Pavla do kresťanskej obce v Jeruzaleme. Bol človekom dobrým, plným Ducha Svätého a viery (porov. Sk 11, 24). Bol vyslaný apoštolmi do Antiochie Sýrskej, aby tam riadil a posilňoval kresťanov. Vyhľadal Pavla v Tarze a spolu s ním spolupracoval celý rok. Bol jeho spoločníkom na jeho prvej misijnej ceste v Malej Ázii (porov. Sk 13, 1 – 14, 27). Podľa tradície po Jeruzalemskom koncile (Sk 15, 2n.) sa vrátil na Cyprus, kde viedol apoštolskú činnosť ako prvý biskup a pastier tohto ostrova. Pôsobil v Ríme, Alexandrii, Miláne. Podľa tradície okolo r. 60 v Sa- lamine zomrel mučeníckou smrťou, bol ukameňovaný. Hoci nepatril do kolégia dvanástich apoštolov, Cirkev mu udelila čestný titul apoš- tol. Je splupatrónom miest Florencie a Milána, kde podľa podania učil. Je orodovníkom proti hádkam, sporom, smútku; tiež ochranca proti ľadovcovej búrke. Vikonografii je zobrazený ako starší muž s dlhou bradou v tunike aplášti alebo v biskupskom odeve, niekedy dokonca ako kardinál. Jeho atribútmi sú: evanjeliár, pergamenový zvitok, olivová ratolesť, hala- partňa, model kostola.