Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

18. jún

Sv. BENON, biskup

Pôvod mena: z lat. Benedictus, ponem- čené Benno, poslovančené Beňo. Narodil sa v r. 1010 ako syn saskej šľachtickej rodiny. Po prijatí kňazského svätenia r. 1040 zastával úrad opáta v Hil- desheime a 17 rokov bol kanonikom v Goslaru. V r. 1066 bol menovaný proti svojej vôli biskupom v Mišne v diecéze neďaleko Drážďan. Dlhšiu dobu pôsobil vo svojom biskupstve požehnane, dal stavať kostoly a kláštory a obrátil na vieru veľa pohanov. Pretože nesúhlasil so saskou vojnou Henricha IV., cisár ho dal uväzniť v r. 1075 – 1076. V r. 1085 zosadil Henrich mišeňského biskupa a dosadil protibiskupa. Až o tri roky neskôr sa mohol Benon opäť ujať svojej diecézy. O tom hovorí slávna legenda o kľúčoch k domu: keď Benon opustil Mišeň po svojom zosadení, hodil kľúče svojho domu do Labe. Keď sa po rokoch vrátil, našli sa kľúče v bruchu ryby, ktorú vylovili z rieky. Po svojom návrate sa biskup venoval zvlášť pokres- ťančeniu pohanských Slovanov, za čo mu bol neskôr udelený titul „apoštol Slovanov“. Dňa 16. júna 1106 zomrel vo veku 96 rokov po štyridsiatich rokoch pôsobenia ako mišeňský biskup. V r. 1523 ho pápež Hadrián VI. svätorečil. Slávnosť vyzdvihnutia jeho pozostatkov na oltár 16. júna 1924 dalo Martinovi Lutherovi podnet k napísaniu zlostného spisu Proti novej modle a starému diablovi, ktorý má byť vyzdvihnutý v Mišni. Pretože mišenský biskup Jan z Haugwitzu sa obával, že by svätcove pozostatky mohli byť zneuctené, odovzdal ich v r. 1576 vojvodo- vi Albertovi V. Bavorskému, ktorý ich preniesol do Mníchova.