Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

7. apríl

Sv. JÁN KRSTITEĽ de la Salle, rehoľník a kňaz

Pôvod mena: z hebr. Jochánán – Boh je milostivý, Bohom daný, darovaný. Narodil sa v kniežacej rodine ako naj- starší z jedenástich detí r. 1651 Keď stra- til rodičov, prerušil štúdiá na parížskej univerzite, aby sa postaral o súrodencov. Po istom čase pokračuje v štúdiu, ktoré ukončil doktorátom. Vo veku dvadsaťse- dem rokov prijíma kňazskú vysviacku. Ako farár na území vlastnej farnosti sa venoval opusteným deťom. Zhromažďo- val ich na fare, ktorej časť premenil na internát. Potom dal do užívania týmto chudobným deťom svoj rodinný palác. Z jeho obetavých pomocníkov sa vynorila rehoľná kongregácia s názvom školskí bratia. Ján vytvoril mnohé typy škôl – základné, večerné, nedeľné, od- borné, stredné, učiteľské semináre. Vyučovanie v nich prebiehalo vrodnom jazyku a bolo bezplatné. Sv. Jánom založené a vedené školstvo zaujalo veľkú časť Francúzska, pričom sa stalo vzoro- vým a konkurenčným. Školskí bratia majú dnes svoje školy takmer v 90 krajinách. Sv. Ján Krstiteľ de la Salle zomrel 7. apríla 1719. Zanechal po sebe spisy, ktoré dlhé roky patrili ku kánonu didaktiky. Beatifikovaný bol r. 1888, kanonizovaný r. 1900. Je patrónom učiteľov a vychovávateľov. Vikonografii je zobrazený v habite svojej kongregácie, ktorej typic- kým znakom je široký biely golier a končí vpredu dvoma stužkami; čas- to býva zobrazený aj uprostred detí.