Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

19. jún

Sv. ROMUALD, rehoľník

Pôvod mena: zo staronem. ruom – sláva a walten – vládnuť; zo slávnej vlády, slávny vládca. Romuald pochádzal z Ravenny, z bo- hatej rodiny kniežaťa Onesti. Mal 20 ro- kov, keď vstúpil k benediktínom v Classe (973). Po niekoľkých rokoch zatúžil po pustovníckom spôsobe života. Zrefor- moval mnohé pustovnícke spoločenstvá na severe Talianska a vo Francúzsku. V Camaldoli neďaleko Florencie založil kongregáciu kamaldulov, ktorá vedie spoločenský i pustovnícky život. Silnou osobnosťou fascinoval mnohých svojich súčasníkov. Zomrel v kláštore Val di Castro, neďaleko Ankony 19. jú- na 1027, keď mal 75 rokov. Cirkev už po piatich rokov dovolila jeho úctu. Na Slovensku pôsobili kamalduli v Nitre a v Červenom Kláš- torci nad Dunajcom. Vikonografii je zobrazený ako starý človek v bielom, dlhom kamal- dulskom habite; niekedy v oblečení opáta; tiež ako vo sne vidí tajomný rebrík, siahajúci do neba, po ktorom biele postavy jeho duchovných synov opúšťajú zem. Jeho atribútmi sú: lebka, otvorená kniha, palica pocestného.