Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

20. jún

Sv. VALÉRIA, mučenica

Pôvod mena: lat. – Valerius, vales – sil- ný, zdravý; ženská podoba k mužskému menu Valerián, t. j. náležitý k rodu Valé- riovcov. Valéria sa narodila v 3. storočí v Li- moges (Francúzsko). Údaje o jej živote sú skromné. Podľa legendy, ktorá vznik- la pravdepodobne v 10. storočí, bola po- krstená biskupom Marcialom v Limoges v polovici 3. storočia. Podľa nej zrušila mladá žena svoje zasnúbenie s pohan- ským vojvodom Štefanom, ktorý potom nariadil jej sťatie. Podľa ďalšej legendy prišla so svojou sťatou hlavou, vedená anjelom, k Marcialovi, ktorý práve slúžil pri oltári sv. omšu. Kult Valérie z Limoges vznikol, keď vedľa hrobu biskupa Marciala v kostole sv. Petra du Sépulcre našli hrob, ktorý považova- li za Valériin. Neskôr boli Valériine pozostatky prenesené z kostola sv. Marciala v Limoges na iné miesta. Jej úcta bola rozšírená aj vParíži. Vikonografii je zobrazená väčšinou ako urodzená panna, niekedy s úzkou obručou vo vlasoch. Na rôznych vyobrazeniach má mučenica svoju sťatú hlavu v ruke. Spolu s biskupom Marcialom bola Valéria zná- zornená na slávnom Marcialovom freskovom cykle v pápežskom palá- ci v Avignone (1354).