Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

21. jún

Sv. ALOJZ, rehoľník

Pôvod mena: z fr. mena Louis – slávny bojovník. Alojz Gonzaga sa narodil v r. 1568 pri Mantove ako najstarší syn kniežaťa Ferdinanda di Castilione. Keď bol páža- ťom na dvoroch v Mantove, Florencii i Madride, vyznačoval sa láskou k mod- litbe, čistotou a miernosťou. Ako sedem- násťročný mladík vstúpil do rehole je- zuitov v Ríme, kde si prehĺbil ducha pokánia, pokory a poslušnosti. V r. 1590 skončil teologické štúdiá. Zomrel ako klerik 21. júna 1591, keď sa nakazil morom pri opatrovaní chorých. Beatifikovaný bol r. 1605, kanonizovaný r. 1726. Je patrónom študujú- cej mládeže. Vikonografii je zobrazený v jezuitskom oblečení, v bielej superpelí- cii. Jeho atribútmi sú: lebka, dieťa Ježiš na ramenách, mitra kniežaťa pri nohách, kríž, ľalia.