Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

23. jún

Sv. JÁN FIŠER, biskup, asv. TOMÁŠ MÓRUS, mučeníci

Pôvod mena: z hebr. Jochánan – Boh je milostivý, Bohom daný; z hebr. toma – dvojča, blíženec. Ján Fišer (1469 – 1535) bol študen- tom, potom profesorom a kancelárom univerzity v Cambridge. Ako biskup Rochestru sa vyznačoval duchom poká- nia ako aj horlivosťou v obrane katolíc- kej viery. Bol uväznený, pretože odmie- tol uznať zvrchovanosť Henricha VIII. nad Cirkvou v Anglicku. Vo väzení bol pápežom Pavlom III. menovaný za kar- dinála. Bol sťatý na príkaz kráľa. Tomáš Mórus sa narodil v Londýne vr. 1478. Mal štyri deti. Bol to človek so všestrannými, humanistic- kým záujmami. Mal právnické vzdelanie, bol advokátom, spisovate- ľom, hlboko nábožným mužom, ale s veľkým pocitom humoru. Zastával úrad kancelára anglického kráľa Henricha VIII. Vzdal sa svojej hodnosti, lebo týmto spôsobom sa postavil proti rozvodu kráľa a jeho politike proti Cirkvi. Popravený bol 6. júla 1535, lebo odmietol uznať kráľa ako hlavu Cirkvi v Anglicku. Zanechal po sebe rad spisov, okrem iného listy dcére Margaréte a Utópiu. Kanonizo- vaný bol r. 1935. Spolu s Jánom Fišerom je patrónom právnikov. Vikonografii je sv. Ján Fišer zobrazený s atribútmi biskupa alebo kardinála. Jeho atribúty sú: lebka, kríž, povraz. Sv. Tomáš je zobrazený v odeve lorda.