Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

25. jún

Sv. OLÍVIA, panna a mučenica

Pôvod mena: z lat. vykladá sa ako oliva, pestovateľka olív alebo mierumilovný – oli- vová ratolesť ako symbol mieru. Olívia žila v 10. storočí. O jej živote existujú skromné správy. Narodila sa vPalerme na Sicílii a zomrela v Tunise. Svojou neohrozenou vierou si vynútila rešpekt aj u mohamedánov. Svojimi modlitbami a pomocou chorým pomoh- la k uzdraveniu niekoľkých nevyliečiteľ- ne chorých. Keďže niektorí uzdravení vďaka jej príkladu a vplyvu konvertovali na kresťanstvo, veľmi sa zhoršilo jej po- stavenie. Bola obvinená a odsúdená na mučenícku smrť. Jej pamiatka však bola taká živá, že v Tunise aj o mnoho rokov neskôr sa vo veľkej úcte udržalo meno Olívia. Vikonografii je zobrazená s olivovou ratolesťou, palmou a korunou na hlave.